menu

Antidiscriminatiestatement

Antidiscriminatiestatement

Get Work is een gecertificeerde arbeidsexpert. Onze visie is om Great Work te leveren voor iedereen. Vanuit dit standpunt zetten wij ons volledig in om mensen verder te helpen. In deze basishouding past geen discriminatie, in welke vorm dan ook! Get Work spant zich in voor een gelijke behandeling van iedereen.

De basisprincipes die wij hierbij hanteren zijn als volgt.

  • In geen enkele vorm wordt discriminatie goedgekeurd of gefaciliteerd;
  • Discriminerende aanvragen of opdrachten worden niet geaccepteerd;
  • Onze interne medewerkers worden getraind op het omgaan met discriminerende aanvragen of opdrachten
  • Het onderwerp discriminatie is een terugkerend onderwerp op de agenda en zal continue top of mind zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp of bent u van mening dat Get Work zich in welke vorm dan ook  niet volledig houdt aan het verbod op discriminatie, neem dan alstublieft contact met ons op via: info@getwork.nl. Samen zorgen we voor Great Work in onze regio!