menu

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten voor een uitzendkracht?
Op basis van het brutoloon bepalen wij het tarief. Daarin worden naast het brutoloon en de werkgeverslasten, alle overige loonkosten verwerkt. Feitelijk worden alleen gewerkte uren aan u in rekening gebracht. U heeft geen leeglooprisico als er tijdelijk minder of geen werk is en ook niet in geval van ziekte, vrije -, vakantie – en feestdagen.
Hoe ben ik verzekerd dat premies en loonbelasting worden afgedragen?
Voor u als opdrachtgever is dit van groot belang. Immers, indien dit niet wordt gedaan door de uitzendorganisatie, blijft u als opdrachtgever aansprakelijk. Get Work is een betrouwbare uitzendonderneming en als zodanig aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en de SFT (Stichting Financiële Toetsing) die toetst of premies en loonbelasting correct en tijdig worden afgedragen. Via de website van SFT (www.sft.nl) kunt u dit op elk gewenst moment opvragen en sluit u ketenaansprakelijkheid risico uit.
Wanneer moet ik transitievergoeding betalen?
Werknemers krijgen als zij twee jaar of langer in dienst zijn geweest een transitievergoeding bij ontslag op initiatief van de werkgever.   De afspraken over de transitievergoeding zijn: De vergoeding wordt per dienstjaar opgebouwd. De regel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. En een 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat een werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding voor dienstjaren van de werknemer van 50 jaar of ouder is één maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding mag maximaal € 75.000 zijn. Of een jaarsalaris, als dat hoger is. Speciaal voor tijdelijke werknemers is er een overgangsregeling. Door de overgangsregeling telt het arbeidsverleden - met de lange onderbrekingstermijn van zes maanden - tot maximaal 1 juli 2012 mee. De periode vóór de datum van 1 juli 2012 telt voor de transitievergoeding mee met een onderbrekingstermijn van drie maanden.   Verder wordt in de overgangsregeling bepaalt dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan.
Wat is het loonverhoudingsvoorschrift?
De NBBU-cao hanteert vanaf het begin het loonverhoudingsvoorschrift: het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen van de werknemer die bij de inlener in dienst is.
Bouwt een uitzendkracht pensioen op?
Uitzendkrachten bouwen vanaf hun 21ste pensioen op. Hiervoor moeten ze wel minimaal 26 weken aaneengesloten voor hetzelfde uitzendbureau werken.  
Wie betaalt een zieke uitzendkracht?
Een zieke uitzendkracht heeft recht op een ziektewetuitkering of doorbetaling van het loon. Dit is afhankelijk van de fase waarin de uitzendkracht zit. Werkt iemand langer voor een uitzendbureau, dan komt hij in een andere fase terecht en bouwt hij of zij meer rechten op. Huur je een uitzendkracht in via uitzendbureau Get Work, dan zijn wij wettelijk gezien de werkgever. Als opdrachtgever betaalt u geen ziektekosten. Er zijn in sommige situaties afwijkende afspraken over gemaakt.
Beschikt Get Work over keurmerken en garanties?
Uitzendbureau Get Work is lid van de NBBU, de brancheorganisatie voor uitzendbureaus. Uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de NBBU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van administratie en organisatie. De intercedenten van Get Work zijn goed opgeleid, efficiënt en professioneel. Ook worden ze constant bijgeschoold. Als NBBU-lid beschikken we over het SNA-keurmerk, een garantie dat we aan alle financiële en administratieve criteria voldoen. NBBU-leden die niet aan deze wettelijke eisen voldoen worden geroyeerd. Je weet dus zeker dat je met een betrouwbare partner samenwerkt.    Tevens is Get Work ook gecertificeerde VCU organisatie. VCU is de Veiligheids Checklist Uitzendbureaus. Periodiek vindt er een toetsing plaats in de vorm van audits door een gecertificeerde organisatie. Er wordt o.a. getoetst volgens criteria zoals deze zijn vastgelegd in de VCU-checklist:  • Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid  • Selectie, gegevens- en documentenbeheer van de flexwerker  • Voorlichting en instructie aan flexwerkers