menu

Veelgestelde vragen

Hoe schrijf ik me online in?

Via deze link kun je je direct online inschrijven. We nemen na je inschrijving zo snel mogelijk contact met je op om je profiel compleet te maken en een passende baan voor je te vinden.

Waar kan ik mijn uren invoeren?

Via de AFAS Pocket app kun je online je o.a. uren invoeren, je loonstroken zien en je jaaropgave bekijken. Wanneer je bij ons start krijg je persoonlijke inloggegevens voor deze app.

Wanneer krijg ik mijn loonstrook?

Je ontvangt voorafgaand aan de verloning je loonstrook. Iedere week op woensdag vindt de verloning plaats. Het is afhankelijk van je bank wanneer je het op je rekening hebt staan. 

Wanneer ik ontvang ik mijn salaris?

Werk je per week of per vier weken periode dan wordt het salaris de eerst opvolgende week aan het einde van de periode betaald op de donderdag.

Wat moet ik meenemen als ik me kom inschrijven op een vestiging?
Om je in te schrijven moet je een geldig identiteitsbewijs meenemen. Dit is een paspoort of identiteitskaart. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs. Neem ook je BSN/sofinummer en een bankrekeningnummer mee.
Wat is opvolgend werkgeverschap?
Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als je dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht op dezelfde werkplek, maar krachtens een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever. Indien je voor een andere opvolgend werkgever uitzendwerk gaat verrichten, dan dient voor de aanvang van de uitzendovereenkomst door deze opvolgend werkgever een keuze gemaakt te worden tussen toepasselijkheid van het periode- en ketensysteem en het fasensysteem volgens de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. Verzuimt de werkgever een keuze te maken dan wordt de opvolgend werkgever geacht gekozen te hebben voor de toepasselijkheid van het fasensysteem volgens de CAO.
Krijg ik pensioen?

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Dit pensioenfonds heet StiPP. Na 8 weken in dienst start je in de Basisregeling met pensioen opbouwen. Na 52 weken ga je automatisch over naar de Plusregeling. Als je eerder pensioenkapitaal opgebouwd hebt bij StiPP én binnen 52 weken (weer) in dienst gaat bij Get Work, dan gelden er andere regels. Kijk voor meer informatie op: https://www.stippensioen.nl/.

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op?
Je hebt bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16,00 uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige werkmaand is gewerkt.
Heb ik recht op pauze?
Je hebt recht op pauze met inachtneming van de arbeids- en rusttijdenwet. De arbeids- en rusttijden van de uitzendkrachten zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke arbeids- en rusttijden.
Bij wie moet ik me ziekmelden?

Op je eerste verzuimdag wegens ziekte of een ongeval,moet je daarvan vóór 09.00 uur melding te doen bij Get Work en je opdrachtgever.

Hoe meld ik me beter?
Meld je voor 09.00 uur beter bij jouw Get Work vestiging en daarnaast dien je je ook bij FlexCom4 beter te melden: 024 374 1666. Houd je BSN (sofinummer) bij de hand. 
Wat gebeurt er als ik me na 09:00 uur ziek meldt?
Meld je je na 09.00 uur ziek, dan wordt jouw melding pas de volgende dag in behandeling genomen. Dit kost je een extra wachtdag en je hebt deze dag geen recht het op ziektegeld of doorbetaling van je loon.
Vanaf welke leeftijd mag ik werken?
Je mag bij Get Work werken vanaf 15 jaar. De aard van de werkzaamheden is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Hierover kan Get Work je meer vertellen.
Wanneer krijg ik mijn opgebouwde reserveringen uitbetaald als ik uit dienst ga?
Als je stopt met werken bij Get Work dan worden je reserveringen na 6 weken automatisch uitbetaald.
Welke cao hanteert Get Work?
Als NBBU-uitzendorganisatie werkt Get Work met de NBBU CAO. Dit is de meest flexibele cao voor uitzendkrachten. Zo hanteert de NBBU-cao vanaf de eerste dag hetzelfde loon voor vaste medewerkers en uitzendkrachten, om ongelijkheid op de werkvloer tegen te gaan.