Privacy

Get Work Uitzendbureau BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De gegevens die U aan ons verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000 en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Get Work Uitzendbureau BV zal gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, dan die doeleinden die zijn aangegeven.

Get Work Uitzendbureau BV is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar site. Verstrekte gegevens via deze website worden alleen gebruikt om te reageren op specifieke vragen en informatieverzoeken.

Get Work Uitzendbureau BV is wel geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze site. Het betreft dan echter alleen statistieke informatie die niet te herleiden is tot individuele personen.

Zijn er vragen of opmerkingen over de disclaimer of het privacy beleid, dan kunnen deze gericht worden aan:

Get Work Uitzendbureau BV
Postbus 42
8160 AA EPE